Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowicach

Kiedy można otrzymać zasiłek?

O pomoc finansową mogą starać się osoby , które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej.

1. Pierwszy podstawowy warunek dla wszystkich zasiłków - trudna sytuacja życiowa.

Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc musi znajdować się w trudnej sytuacji życiowej związanej w szczególności z : Ubóstwem , sieroctwem , bezdomnością ,bezrobociem,niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą, problemami w w rodzinach wielodzietnych lub niepełnych, ochroną macierzyństwa, klęską żywiołową lub ekologiczną.

2.Drugi warunek - trudna sytuacja finansowa.

Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być większy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej.

UWAGA : Należy pamiętać o tym ,że oba wymienione warunki - pierwszy i drugi - muszą być spełnione jednocześnie.

   Należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania  z pisemnym wnioskiem. 

Pracownik socjalny odwiedza osobe lub rodzinę starającą się o pomoc w jej mieszkaniu ( jest to tzw. wywiad środowiskowy) . Poznaje jej położenie , problemy i na tej podstawie planuje pomoc.

JAK OBLICZA SIĘ DOCHÓD ?- Możliwe są dwie sytuacje :

 1. Osoba mieszkająca sama.

Wówczas należy zsumować dochody tej osoby z ostatniego miesiąca.

W obliczeniach należy uwzględnić:

 • dochody netto ( czyli bez podatku , składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne),
 • z miesiąca przed złożeniem wniosku , czyli np. ubiegając się o pomoc w marcu, trzeba przedstawić dochód z lutego.

Można starać się o zasiłek jeśli łączny dochód nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej. Obecnie jest to kwota 634 zł na miesiąc.

 1. Osoba ubiegająca się o pomoc mieszka z rodziną.

Rodzina – to osoby spokrewnione lub niespokrewnione , pozostające w faktycznym związku , wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Wówczas trzeba obliczyć łączny dochód rodziny , dodać zarobki wszystkich osób w rodzinie z danego miesiąca.

Muszą to być dochody:

 • netto ( czyli bez podatku oraz składek na ubezpieczenia),
 • z miesiąca przed złożeniem wniosku , czyli np. ubiegając się o pomoc w marcu , trzeba przedstawić dochód z lutego.
 • Od dochodu rodziny odejmuje się kwotę alimentów , które płaci członek rodziny na rzecz innych osób, jednorazowe świadczenia socjalne pieniężne oraz świadczenia w naturze, a także kwotę zwiększenia zasiłku rodzinnego na trzecie i kolejne dziecko oraz dziecko samotnej matki , uprawnione do zasiłku pielęgnacyjnego,
 • W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących za dochód przyjmuje się wysokość podaną w oświadczeniu, potwierdzonym przez urząd skarbowy.

Można ubiegać się o zasiłek jeśli po obliczeniu okazuje się , że dochód rodziny nie jest wyższy od sumy określonej w ustawie o pomocy społecznej ( tzw. kryterium dochodowe), czyli obecnie :

 • 514 zł na osobę w rodzinie
 • Osoby będące w szczególnie trudnej sytuacji , których dochód jest wyższy niż określony w ustawie o pomocy społecznej , mogą ubiegać się o tzw. specjalny zasiłek celowy.

Jakie dokumenty są wymagane?

 • orzeczenie Komisji do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia,
 • orzeczenie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
 • orzeczenie Lekarza Orzecznika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 1. Emeryt (rencista) – odcinek emerytury (renty) z poprzedniego miesiąca.
 2. Rolnik – nakaz płatniczy z bieżącego roku.

Dochody muszą być potwierdzone ( zaświadczenie z zakładu pracy lub odcinek renty lub emerytury )lub oświadczenie o dochodach osoby ubiegającej się o pomoc złożone pod odpowiedzialnością karną.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny