Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowicach

Karta Dużej Rodziny

                                                                                            

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje rządowy „Program dla rodzin wielodzietnych”, który daje możliwość ubiegania się rodzinom wielodzietnym o „Kartę Dużej Rodziny”.

 

 

 

 

Cel programu

Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych: promowanie modelu rodziny wielodzietnej, promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej oraz zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

Kto może otrzymać Kartę?

Beneficjentami programu mogą być członkowie rodziny wielodzietnej bez względu na jej dochód. Za członków rodziny wielodzietnej uznaje się rodzica (rodziców), oraz jego małżonka mających na utrzymanie co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej- do ukończenia 25 roku życia, zaś bez ograniczeń wiekowych- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.
 Pod hasłem „rodzic” należy rozumieć także rodzica zastępczego (rodziców zastępczych) bądź osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka. Natomiast pod hasłem „dziecko” należy rozumieć również dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletniego wychowanka rodzinnej pieczy zastępczej, pozostającego w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.

Od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny będzie przysługiwała tym rodzicom, które mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku

Informację na temat złożenia wniosku : https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Kto wyda Kartę?

Karta będzie wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowicach

Miejsce składania wniosków

Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowicach ul.Dworcowa 15 w godz.:

poniedziałek:7:00 - 16:00

wtorek- czwartek: 7:00 - 15.00

piątek:7:00 – 14:00

Wymagane dokumenty

Do wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

  1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
  2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia- akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  6. w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz uprawnień przysługujących rodzinom wielodzietnym znajduje się na stronie 
http://rodzina.gov.pl. w zakładce Duża rodzina
oraz na stroniehttp://slaskiedlarodziny.pl w zakładce „Ulgi i uprawnienia

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny