Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowicach

Problemy alkoholowe


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 Pełnomocnik Wójta ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych :

 • mgr Urszula CZAPLA

Przewodnicząca:

 • mgr Dorota Wacławczyk

Członkowie:

 1. Michał Brzezina                                  
 2. mgr Urszula Czapla                                                                            
 3. mgr Bożena Furgacz                                      
 4. mgr Ewa Furtak                                              
 5. mgr atarzyna Grodzka                                                                                 
 6. mgr Zbigniew Lubas                                      
 7. Stanisława Pawleta  
 8. mgr Joanna Rodacka
 9. mgr Mariola Studniarz                                    
 10. mgr Róża Szydło 
 11. mgr Ewa Zok                                          

Komisja powołana została na podstawie art. 41 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. nr z 2018r.  poz. 2137 z póź. zmianami) oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Ożarowice

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych Komisja realizuje w oparciu o przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi .

W szczególności zadania te obejmują:

 • Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
 • Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
 • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie świetlic profilaktyczno – wychowawczych, a także dożywianie dzieci w tych świetlicach,
 • Wspomaganie działalności, instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
 • Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131 i art.15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Na mocy artykułu 41 ust. 3 oraz art. 25 i art. 26 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na gminnych komisjach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych spoczywa obowiązek podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  pracuje w następującym trybie:

Przyjmuje zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu. Wniosek do pobrania.
Zaprasza na rozmowę osoby zgłaszające do Komisji przypadek nadużywania alkoholu.
Zaprasza na rozmowę osoby, co do których wpłynęło zgłoszenie i poucza je o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 ustawy i poddania się leczeniu odwykowemu.
Kieruje w/w osoby na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
Przygotowuje dokumentację związaną z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego.
Składa wniosek o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy.

 

Gdzie szukać pomocy - nr telefonów

 

Niebieska Linia 801 12 00 02

Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie 801-120-002

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111 Możesz dzwonić codziennie w godzinach od 12.00 do 20.00.

Pomarańczowa Linia 1. Pomaga rodzicom, których dzieci piją 801-140-068

Pomarańczowa Linia 2. Pomaga rodzicom, których dzieci piją 800-479-064 Czynny: pon.-pt. w godz. 10-19.30

Zielona linia. Porady i informacje na temat HIV/AIDS (22) 621-33-67

Policyjny Telefon Zaufania - ogólnopolski 800-120-226

Narkotyki, narkomania. Informacja, porada, wsparcie 801-199-990 Czynny codziennie od 16.00 do 21.00

Informacja i pomoc w problemach związanych z narkotykami 800-12-02-89 Czynne od pn. do pt., w godz. 10.00 - 17.00

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek o leczenie odwykowe

Utworzono dnia 24.11.2015, 10:50

Przydatne adresy

Utworzono dnia 24.11.2015, 10:54

Przydatne adresy w powiecie

Utworzono dnia 24.11.2015, 10:56

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny