Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowicach

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Utworzono dnia 30.06.2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowicach

nadal poszukuje osób świadczących usługi

ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

            W FORMIE UMOWY ZLECENIA

w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020"

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATA

a) posiadanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub przynajmniej wykształcenie średnie oraz co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,

b) pełna zdolność do czynności prawnych,

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie powierzonych zadań,

f) umiejętność pracy z klientem,

g) wysoka kultura osobista

 

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ

a) pomoc w wyjściu, powrocie ( np. dom, praca, szkoła, kościół, lekarz, urzędy itp.),

b) pomoc w wyjściu, powrocie na rehabilitację i zajęcie terapeutyczne,

c) pomoc w zakupach przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej,

d) pomoc i towarzyszenie w korzystaniu z dóbr kultury np. muzeów, teatrów, kin, itp.,

e) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

f) pomoc w nawiązywaniu kontaktu z różnego rodzaju organizacjami

 

WYMAGANE DOKUMENTY

a) CV,

b) list motywacyjny,

c) kopie dokumentów potwierdzających wyksztalcenie i zdobyte umiejętności,

d) kserokopie dokumentów ,zaświadczeń I certyfikatów poświadczających posiadanie dodatkowych kwalifikacji.,

e) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie obowiązków asystenta osób niepełnosprawnych ,

f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

g) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i)  oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych w procesie rekrutacji,

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej" w formie:

- osobiście w pok.nr 4  Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach ul. Dworcowa 15

- drogą korespondencyjną na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej 42-625 Ożarowice ul. Dworcowa 15

- e-meilem na adres ops@ops.ozarowice.pl

Nabór ma charakter ciągły i będzie trwał do momentu zakontraktowania 2 880 godzin przewidzianych do realizacji w Programie. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje na temat oferty można uzyskać u Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozarowicach, tel. 32 284 02 55.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

Zakłada się zatrudnienie kilku asystentów, a usługami zostanie objętych docelowo 8 osób z niepełnosprawnościami, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Usługi realizowane będą przez czas trwania umowy od poniedziałku do niedzieli w godz. od 7.00 do 22.00.

Limit godzin usług asystenta dla jednego uczestnika nie może przekroczyć 30 godzin miesięcznie.

Pod opieką Asystenta w tym samym czasie może przebywać tylko jedna osoba niepełnosprawna.

Umowa zlecenie bedzie zawarta z osobami spełniającymi kryteria po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej.

 

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej      

                                                                                                                                                                                                                              Ewa Furtak          

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 15

W poprzednim tygodniu: 47

W tym miesiącu: 134

W poprzednim miesiącu: 264

Wszystkich: 10030